Johann Samuel Traugott Gehler's Physikalisches Wörterbuch
Johann Samuel Traugott Gehler's Physikalisches Wörterbuch

Johann Samuel Traugott Gehler's Physikalisches Wörterbuch

Auteur: Gehler, Johann Samuel Traugott
Auteur: Brandes, Heinrich Wilhelm
Lieu de publication: Leipzig
Maison d'édition: Schwickert
Année: 1842
Nombre de pages: 578
Cote: Phys.g. 619 s-12
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10132374-2

...

Johann Samuel Traugott Gehler's Physikalisches Wörterbuch

Gehler, Johann Samuel Traugott, (1842)
Image 00298

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55