Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch, Dauon in Newburgischer vnd Zweybruckischer gleichförmiger Kirchenordnung meldung geschicht
Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch, Dauon in Newburgischer vnd Zweybruckischer gleichförmiger Kirchenordnung meldung geschicht

Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch, Dauon in Newburgischer vnd Zweybruckischer gleichförmiger Kirchenordnung meldung geschicht

Locul publicării: Nürmberg
Editura: Dietrich Gerlach
Anul publicării: 1570
Numărul de pagini: 249
Signatură: 2 Liturg. 162 a#Beibd.1
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00092081-5

Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch, Dauon in Newburgischer vnd Zweybruckischer gleichförmiger Kirchenordnung meldung geschicht

(1570)
Content

Kirchengesanng Teutsch vnd Lateinisch, Dauon in Newburgischer vnd Zweybruckischer gleichförmiger Kirchenordnung meldung geschicht

Image 00003

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55