Bergsma, W. B.: Eindresumé van het bij Goevernéments besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera zamengesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie
Eindresumé van het bij Goevernéments besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera zamengesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie

Eindresumé van het bij Goevernéments besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera zamengesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie W. B. Bergsma

Erscheinungsort: Batavia
Verlag: Ernst & Co.
Erscheinungsjahr: 1896
Anzahl Seiten: 636
Signatur: 4 J.rel. 88-3
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00073553-2

Bergsma, W. B.: Eindresumé van het bij Goevernéments besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera zamengesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie

Bergsma, W. B., (1896)
Image 00633
Image 00634
Image 00635
Image 00636

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55