Manipulus curatoru[m]
Manipulus curatoru[m]

Manipulus curatoru[m] officia sacerdotu[m] s[ecundu]m ordine[m] septe[m] sacrame[n]toru[m] perbreuiter complectens

Autor: Guido
Erscheinungsort: Arge[ntina]
Verlag: [Martin Flach]
Erscheinungsjahr: 1499
Anzahl Seiten: 229
Signatur: 4 Inc.c.a. 1625 m
Projekt-ID: BSB-Ink G-467 - GW 11822
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00070737-8

Manipulus curatoru[m]

Guido , (1499)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55