Cuba, Johannes von: Gart der Gesundheit
Gart der Gesundheit

Gart der Gesundheit

автор: Cuba, Johannes von
автор: Breydenbach, Bernhard von
Место издания: Augsburg
издательство: Johann Schönsperger
год: 1496.05.10.
Количество страниц: 531
подпись: 2 Inc.c.a. 3339
ID проект: BSB-Ink W-102 - GW M09759
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00032735-8

Rückwärtiger Spiegel (RS)

aus: Breydenbach, Bernhard von: " Cuba, Johannes von: Gart der Gesundheit ..." (1496.05.10.).

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55