Suntheim, Ladislaus: Der loeblichen fuorsten vnd des lands oesterrich altharkomen vnd regierung
Der loeblichen fuorsten vnd des lands oesterrich altharkomen vnd regierung

Der loeblichen fuorsten vnd des lands oesterrich altharkomen vnd regierung

автор: Suntheim, Ladislaus
Место издания: Basel
издательство: [Michael Furter]
год: [nicht vor 1491]
Количество страниц: 44
подпись: Res/2 J.publ.g. 98 a#Beibd.9
ID проект: BSB-Ink S-653 - GW M44566
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00017886-9

Suntheim, Ladislaus: Der loeblichen fuorsten vnd des lands oesterrich altharkomen vnd regierung

Suntheim, Ladislaus, ([nicht vor 1491])
Image 00037
Image 00038
Image 00039
Image 00040
Image 00041

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55