Biblia
Biblia

Biblia [Gutenbergbibel] ; [1-2]

Locul publicării: [Mainz]
Editura: [Druckerei der zweiundvierzigzeiligen Bibel, d.i. Johann Gutenberg, Johann Fust und Peter Schöffer]
Anul publicării: [1454/55, nicht nach 1456.08.24. bzw. 08.15.]
Numărul de pagini: 658
Signatură: 2 Inc.s.a. 197-1
Proiect: BSB-Ink B-408 - GW 4201 - ISTC ib00526000
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00004647-4

Iob (Ib) mit 2. Prolog (280)

din: "Biblia" ([1454/55, nicht nach 1456.08.24. bzw. 08.15.]).

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55