Aurea scolariu[m] pharetra tripartita[m] syllabaru[m] lucule[n]tissime co[m]plecte[n]s qua[n]titate[m] [et] gnaris iocu[n]da [et] ignaris
Aurea scolariu[m] pharetra tripartita[m] syllabaru[m] lucule[n]tissime co[m]plecte[n]s qua[n]titate[m] [et] gnaris iocu[n]da [et] ignaris

Aurea scolariu[m] pharetra tripartita[m] syllabaru[m] lucule[n]tissime co[m]plecte[n]s qua[n]titate[m] [et] gnaris iocu[n]da [et] ignaris ad congrua[m] dictionum p[ro]mulgationem q[uam] vtilissima

Lugar de publicación: Augusta
Casa editora: Froschauer
Año de publicación: 1502
Número de páginas: 104
Número de referencia: 4 L.lat. 374
De identificación del proyecto: VD16 A 4341
URN: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00003737-9

Titelblatt (1)

de: "Aurea scolariu[m] pharetra tripartita[m] syllabaru[m] lucule[n]tissime ..." (1502).
Content

Aurea scolariu[m] pharetra tripartita[m] syllabaru[m] lucule[n]tissime co[m]plecte[n]s qua[n]titate[m] [et] gnaris iocu[n]da [et] ignaris

Image 00005

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55