all segments

of Faber, Sebastian [Verfasser] [Kalligraf]: Sebastian Faber (1564 - 1625) Autographen: Brief von Sebastian Faber an Unbekannt - BSB Autogr.Cim. Faber, Sebastian ( 31.10.1618)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55