ander beeld van deze pagina

uit Odofredus :Lectura super Codice (Lyon 1480.03.21)