Todos los segmentos

de Bergsma, W. B.: Eindresumé van het bij Goevernéments besluit dd. 10 Juni 1867 No. 2 bevolen Onderzoek naar de rechten van den Inlander op den grond op Java en Madoera zamengesteld door den Chef der afdeeling Statistiek ter Algemeene Secretarie (Batavia 1896)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55