Tos les segments

de la Tardif, Guillaume:Rhetorica ([Paris?] [ca. 1478/80])

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55