Tos les segments

de la Andreas : Lectura super titulo 'De probationibus' (Cod. 4,19) (Bologna 1497.01.31)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55