Toate segmentele

din Serlio, Sebastiano:Die alder vermaertste antique edificien va[n] temple[n], theatre[n], amphitheatre[n], paleisen, therme[n], obelisce[n], brugge[n], arche[n] triu[m]phal. etc. (Antwerpen 1546)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55