Tos les segments

de la Biblia (Venedig 1495.04.18)