Tos les segments

de la Bartolus : Lectura super prima et secunda parte Codicis (Venedig 1480)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55