alle Bildsegmente

aus Srednjeveski urbarji za Slovenijo, Urbarji Freisinske skofije (V Ljubljani 1963)

Version 2.1.16 - HHI V 3.0 [11.03.2019] 0.1/0.55